מחיריםשם התכניתמספר השיעורים בתכניתמחיר התכנית כולל מע"מ
אינגליש-פון על קצה המזלג
           7     580
אינגליש-פון סטנדרט
          14     1100
אינגליש-פון מורחב         21     1550
אינגליש-פון כפול         28     2000


אינגליש-פון תנאי הרשמה

אגת לימודים בע"מ מתחייבת שמנחה מטעמה יעבוד עם התלמיד על הערכה המתאימה לרמתו עד לשליטה מלאה של התלמיד בדיבור בכל המילים והמשפטים שבערכה שקיבל.
לתלמיד זכות לקבל החזר שכר לימוד בניכוי 15 אחוז דמי הרשמה וטיפול בהתקיים כל הכללים הבאים:
א. המנחה לא הצליח להביא את התלמיד לשליטה בנושאי הלימוד שבערכה למרות שכל שיעורי הקורס בוצעו
כמתוכנן כולל שיעורי חזרה נוספים .
ב. התלמיד התכונן לשיעורים וביצע את כל תרגילי החוברת והקלטת לפני כל שיעור.
ג. התלמיד היה מוכן להקדיש מזמנו להכוונה ושיחות נוספות מעבר למתוכנן במטרה להביאו לשליטה בחומר.

הפסקת לימודים 
תלמיד המעוניין להפסיק את לימודיו בקורס ישלח על כך הודעה לחברה בכתב או באימייל לא יאוחר מ 45 יום מיום ההרשמה.
במידה ובקשת הביטול תהיה לפני  השיעור הראשון  - והתלמיד יחזיר את הערכה מבלי שנפתחה יהיה החזר כספי מלא בניכוי 15% (ממחיר הקורס המלא –12 שיעורים) דמי הרשמה וטיפול, במקרה והערכה נפתחה יהיה החזר מלא בניכוי 25%.
במידה ובקשת הביטול תהיה אחרי השיעור הראשון - יהיה החזר מלא בניכוי 25% (דמי טיפול הרשמה וערכה). כמו כן יחויב התלמיד בעלות מלאה של השיעורים שהתקיימו ובעלות מופחתת( 30% )לגבי השיעורים שלא התקיימו עקב הביטול.
במידה ובקשת הביטול תהיה מעבר ל 45 יום מיום ההרשמה
- לא יהיה החזר כספי.
הפסקה זמנית של הלימודים - תלמיד יהיה רשאי לעשות הפסקת לימודים זמנית שתימשך עד שנתיים. במידה והפסקת הלימודים תהיה יותר מ 3 חדשים יהיה התלמיד זכאי בעת שיחודשו הלימודים אחרי ההפסקה לשיעור חזרה על החומר שנלמד עד ההפסקה.